Privacycharter – Algemene verklaring

ROANNAY verbindt zich ertoe om de privacy van onze klanten te beschermen en te respecteren.

Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen de persoonsgegevens die u vrijwillig of via de aangeboden diensten aan ons bezorgt.
We verzamelen de volgende gegevens: volledige naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, nationaliteit, taal, kredietkaartnummer indien u online een boeking plaatst, gegevens over de browser die u gebruikt, IP-adres en andere gegevens die u vrijwillig aan ROANNAY meegedeeld hebt.

Gebruik van gegevens

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u informatie te verzenden met betrekking tot onze diensten, evenementen, producten en reserveringen.Die gegevens dienen ook om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit het contract dat we met u afgesloten hebben.
We kunnen uw gegevens gebruiken om ons hotel, onze klanten en onze website en applicatie volgens de wet te beschermen.

Uw gegevens kunnen voor commerciële doeleinden (promotie van het hotel, speciale aanbiedingen, nieuwsbrieven, …) gebruikt worden.

Wenst u niet dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken, gelieve ons hiervan dan op de hoogte te brengen!

Bewaren van gegevens

We beschikken over de nodige beveiligingssoftware om verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegenonbevoegd(e) gebruik, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Hoewel de huidige veiligheidsprocedures erg efficiënt zijn, is geen enkel fysiek of elektronisch beveiligingssysteem 100% waterdicht.

We zien er echter op toe dan we onze procedures aanpassen en ons beveiligingssysteem bijwerken volgens de technologische ontwikkelingen.

We verbinden ons ertoe om uw persoonsgegevens niet aan andere personen te openbaren.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doeleinden uit het huidige privacybeleid te realiseren, behalve als een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de geldende wetgeving. Gelieve er rekening mee te houden dat we bepaalde gegevens bijvoorbeeld om archiveringsdoeleinden moeten bewaren.

Beheer van uw persoonsgegevens

  • U hebt het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen (‘recht op toegang’)
  • U hebt het recht om uw persoonsgegevens te verbeteren/recht te zetten (‘recht op rechtzetting’)
  • U hebt het recht om u tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten (‘recht op verzet’)
  • U hebt het recht om de verwerking van uwpersoonsgegevens te beperken (‘recht op beperking’)
  • U hebt het recht om uw persoonsgegevens te verwijderen/wissen (‘recht op verwijdering’)
  • U hebt het recht op ‘overdraagbaarheid’ van bepaalde persoonsgegevens van een organisatie naar een andere (‘recht op de overdraagbaarheid van gegevens’)

Indien u de persoonsgegevens die we over u bewaren wilt raadplegen, kunt u contact met ons opnemen via info@roannay.be

Website en diensten van derden

Onze diensten kunnen koppelingen bevatten naar, of over functies beschikken die worden gehost door websites of diensten van derden die niet door ons worden gecontroleerd of die niet van ons zijn. We bieden u bijvoorbeeld de mogelijkheid om verbinding te maken met onze diensten, ernaar te linken of ze te delen (en de inhoud die opent) via bepaalde sociale mediawebsites.

Bescherming van minderjarigen

Onze website is niet bestemd voor minderjarigen. De diensten mogen dan ook enkel door kinderen worden gebruikt indien ze onder toezicht van een volwassene staan. We verzamelen hun persoonsgegevens niet ongevraagd. We vragen u om meteen contact met ons op te nemen als u denkt dat uw kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt.

Contact

Indien u vragen of opmerkingen over onze privacypraktijken of dit privacybeleid, kunt u steeds contact met ons opnemen via het e-mailadres info@roannay.be of per post op Rue de Spa 155 à B-4970 Francorchamps.